Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
13.februar 2023

Årets produsenter 2022

Bønder fra Melhus, Byneset og Sparbu utmerker seg med solide rutiner, gode produksjonsresultater og oppfølgingsarbeid.

I 2022 går prisen for årets oppalprodusent til Henrik Rødde fra Melhus , årets rugeeggprodusent til Per Morten og Grethe  Storstad fra Sparbu, og årets slaktekyllingprodusent til Trond og Eli Stenstad fra Byneset.


- Vi har svært dyktige produsenter, og vi har de som utmerker seg . De som legger inn ekstraordinær innsats og leverer topp kvalitet på arbeidet sitt. Jeg er veldig imponert over kvaliteten de leverer og at de er så gode ambassadører for Norsk Kylling, sier produksjonssjef Tor Inge Lien.

Årets produsent oppal 2022: Henrik Rødde fra Melhus.

Henrik Rødde har et stort engasjement, jobber nøyaktig og leverer flokker med høy kvalitet. Henrik er spesielt dyktig på arbeid innen system og hygiene. Han har også deltatt i flere utviklingsprosjekt i Norsk Kylling. I løpet av 2022 har neste generasjon på gården også blitt mer og mer involvert i driften, og vi syns det er veldig gledelig at datteren Grethe har like stort engasjement og faglig dyktighet. 
Grete tok imot prisen på vegne av Henrik under prisutdelingen.

Årets produsent rugeegg 2022: Per Morten og Grethe Storstad fra Sparbu

Per Morten og Grethe Storstad har oppnådd særdeles gode produksjonsresultater gjennom året som har gått, og har  produsert flest kyllinger per høne gjennom året. Per Morten og Grethe er god på å tilpasse driften, er faglig sterke og bidrar stadig med innspill for å forbedre produksjonen.

Årets produsent slaktekylling 2022: Trond og Eli Stenstad fra Byneset

Trond og Eli Stenstad stiller alltid opp. De har veldig gode produksjonsresultater, og har et godt øye for hvordan kyllingene har det. De har deltatt i mange prosjekter og tester i Norsk Kylling, og leverer alltid tall og prøver i tide. Trond og Eli er svært nøye og observante, og plukker opp små ting som andre kanskje ikke legger merke til. Dette synes på driften og produksjonsresultatene.


Takk for arbeidet dere gjør og gratulerer med utmerkelsene!