Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg er Norsk Kylling ved administrerende direktør Hilde Talseth. Kontaktinformasjonen til Norsk Kylling er:
Adresse: Havneveien 43, 7300 Orkanger
E-post: innsyn@norsk-kylling.no
Telefon: 72430500
Organisasjonsnummer: 980 411 133

Regulering av Norsk Kylling sin behandling av personopplysninger

Norsk Kylling er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) ved sin behandling av personopplysninger.

Norsk Kylling vil i hovedsak innhente personopplysningene som registreres direkte fra deg som kunde eller leverandør. Ved innsamling av opplysninger fra tredjeparter (for eksempel fra Rema 1000) vil du bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at du allerede kjenner til den informasjon varslet vil inneholde.

Dersom vi ønsker å innhente opplysninger fra deg som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet, vil vi først informere deg om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til.

Behandlingens formål

Norsk Kylling vil ved avtaleinngåelsen og under det løpende avtaleforholdet registrere opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet. Dette dreier seg i all hovedsak om kontaktopplysninger for representanter for virksomheten.

Formålet med Norsk Kyllings behandling av personopplysninger er i første rekke kunde-/ leverandøradministrasjon, fakturering og for å oppfylle de forpliktelser som vi har påtatt oss for gjennomføring av avtalen med deg. Vi vil i det øvrige behandle personopplysninger i den grad lovgivningen pålegger eller gir oss adgang til slik behandling, eller du har samtykket til slik behandling.

Utover dette behandles personopplysninger til følgende formål:

  • Besvare henvendelser som kommer inn til oss.
  • Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Utlevering vil også kunne skje til andre parter så langt dette er nødvendig for å gjennomføre avtalen med deg på en sikker måte. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering.

Overføring av personopplysninger til utlandet

Opplysninger om kunder og leverandører hos Norsk Kylling blir ikke overført til land utenfor EU/EØS.

Bruk av databehandlere

Norsk Kylling bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller vil vi inngå avtaler med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og våre krav til behandling av personopplysninger. Bruken av databehandlere er ikke å regne som en utlevering av personopplysninger.

Per i dag benytter Norsk Kylling kun databehandlere i forbindelse med skylagringstjenester, og leverandører av slike tjenester vil ikke ha tilgang til den informasjonen som ligger på leverandørens servere

Lagringstid

Norsk Kylling behandler kun informasjon om ansatte hos kunder og leverandører som er nødvendig for å oppfylle en avtale med disse. Dette dreier seg primært om kontaktopplysninger som adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Du kan ved henvendelse til oss kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om vår behandling av opplysningene.

For å benytte deg av dine rettigheter kan du sende en henvendelse til innsyn@norsk-kylling.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

For å kunne besvare din henvendelse ber vi deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi kan besvare din henvendelse. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.

Klager

Eventuelle klager på Norsk Kylling sin behandling av personopplysninger, kan rettes til Datatilsynet. Vi forutsetter at du kontakter Norsk Kylling og innhenter en forklaring for behandlingen, før du eventuelt retter en klage til Datatilsynet.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. Slike endringer vil det bli informert om i dialog mellom Norsk Kylling og de registrerte.