Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
03.mai 2023

Bedre dyrevelferd med saktevoksende kylling

En ny norsk studie viser at kyllingtypen Norsk Kylling bruker har bedre helse enn hurtigvoksende typer. Siden kyllingen vokser saktere, har den betydelig mindre hjertelidelser og andre produksjonsrelaterte lidelser.

- Studien er den første som sammenligner helsen til saktevoksende og hurtigvoksende kyllingtyper i Norge. Funnene er viktig for mer kunnskap om dyrevelferd til kyllinger som lever under norske forhold, forteller fagsjef for dyrevelferd i Norsk Kylling, Merete Forseth.

Artikkelen som nettopp ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Scientific Report, er den første i Forseths doktorgrad i dyrevelferd ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Sammenligner slaktedata

Ved bruk av slaktedata har Forseth sammenlignet sykdoms- og dødelighetstall for den medium saktevoksende slaktekyllingen, Hubbard JA787, som benyttes av Norsk Kylling, og den konvensjonelle hurtigvoksende slaktekyllingen, Ross 308, som er standard kyllingtype brukt av andre aktører i Norge.

Ved å beskrive forekomsten av og årsaken til hvorfor kyllingene ikke blir godkjent for slakt, og estimere effekten av type kylling på de vanligste årsakene, gir artikkelen viktig kunnskap om forskjellen mellom kyllingtypene.

- Funnene viser at kyllinger som vokser saktere har betydelig mindre sjans for hjertelidelser og andre produksjonsrelaterte lidelser. På grunn av tempoet kyllingen vokser i, får mange hurtigvoksende kyllinger hjertesvikt. Veksten skjer for raskt, og hjertet klarer ikke å henge med på behovet til musklene og kroppen ellers, sier Forseth.

Store forskjeller

Studien viser at den saktevoksende kyllingtypen som Norsk Kylling bruker, er mer robust og har betydelig mindre helseplager og sykdom.

 

  • Under halvparten så mange kyllinger blir kassert på slakteriet på grunn av sykdom. Mens landssnittet* ligger på 1,59 % av kyllingene, er det 0,65 % hos Norsk Kylling. En forskjell på 59 %.
  • I antall kyllinger betyr det at 558 000 kyllinger ikke hadde trengt å bli kassert per år, om produsentene som bruker Ross hadde byttet til den saktevoksende Hubbard.
  • For hjertelidelser viser studien en forskjell på 86 %. Bare 0,09 % av Hubbard-kyllingene fikk påvist hjerteproblemer, mens det tilsvarende tallet for Ross-kyllinger er 0,66 %.

 

Viktig med mer kunnskap om norske forhold

Funnene fra studien bekrefter også at det å satse på dyrevelferd ikke bare er ansvarlig, men også økonomisk lønnsomt.

- Studien bekrefter at det ikke er noe tvil om at dyrevelferd lønner seg. Vi i Norsk Kylling skal fortsette å ta ansvarlige valg, og ser frem til mer kunnskap om vekstvilkårene for kylling i Norge. Studien viser også hvor viktig det er med mer kunnskap om norske forhold for at vi skal utvikle oss og bli bedre, sier Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling AS.

 

Doktorgraden er en nærings-phd, og finansiert av forskningsrådet.

*Tallene for landssnitt er hentet fra Kjøttets tilstand 2022.