Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Betydelig bedre resultat for Norsk Kylling i 2023

Norsk Kylling økte omsetningen med 17,6 prosent og har en resultatforbedring på 82,5 prosent i 2023. Totalt omsatte selskapet for 1,8 milliarder i 2023.  

–De siste årene har vi gjort store investeringer og bygd en solid infrastruktur for ansvarlig matproduksjon i Trøndelag. Selv om vi fortsatt har røde tall, er vi fornøyd med den sterke forbedringen av resultatet, sier Hilde Talseth, administrerende direktør i Norsk Kylling. 

Beste driftsår i nytt slakteri 

Omsetningsveksten på 17,6 prosent har i hovedsak vært i REMA 1000, men selskapet har også betydelig vekst i andre markeder.  

–Både i REMA 1000 og hos andre kunder opplever vi økt etterspørsel etter kylling som vokser saktere, og som er produsert etter dyrevelferdsstandarden ECC. Med investeringene vi har gjort i nytt slakteri og rugeri er vi godt rigget for vekst, forteller Talseth.   

Talseth trekker frem at den positive resultatforbedringen er et direkte resultat av investeringene i nye produksjonsanlegg, og at tallene er preget av omstillingskostnader knyttet til oppstart i nytt rugeri.   

–Samtidig som vi økte volumet i 2023, har vi omstillingskostnader knyttet til oppskalering og nytt rugeri. Resultatforbedringene fra 2022 er betydelige og med investeringene som bakteppe syns jeg vi leverer et bra resultat, sier hun. 

Norges mest bærekraftige merkevare for kylling 

For andre år på rad ble Solvinge, som Norsk Kylling produserer eksklusivt for REMA 1000, kåret til Norges mest bærekraftige merkevare for kylling. Talseth er stolt av topplasseringen i Sustainable Brand Index, og mener de som matprodusenter har et viktig ansvar for å produsere maten så ansvarlig som mulig.  

– For oss er det en selvfølge å bruke en kyllingtype som har bedre dyrevelferd, og at vi reduserer påvirkningen vi har på klima og miljø. Det at norske forbrukere også har lagt merke til det viktige arbeidet vi har gjort er en stor anerkjennelse til alle ansatte i Norsk Kylling og til de 142 bøndene vi samarbeider med. 

Store investeringer gir bedre dyrevelferd 

Talseth trekker frem det nye rugeriet på Støren, som åpnet høsten 2023, som et eksempel på hvordan Norsk Kylling tar ansvar. Rugeriet er det første i Norden som tar i bruk en teknologi som tar hensyn til kyllingenes biologi og som gir kyllingene en bedre start på livet. Her får kyllingene vann, fôr og lys umiddelbart etter at de kommer ut av egget.  

– Det er ingen tvil om at tidlig fôring gir bedre dyrevelferd, og vi ser allerede nå de positive ringvirkningene dette har i resten av verdikjeden.  

Talseth forteller at investeringen har gitt lavere dødelighet og bedre produksjonsresultater. – Dette viser nok en gang hvorfor det er riktig å investere i bedre dyrevelferd, og hvorfor vi som matprodusenter har et ansvar for å ta i bruk ny teknologi og bedre løsninger. Vi kan ikke vente på at forbrukeren eller myndighetene skal tvinge oss til å endre oss. Skal vi ha en plass på fremtidens meny må vi selv lede an i den utviklingen.  

Rugeriet fusjonert inn i driften  

Fra 1. januar 2023 ble rugeridriften til Norsk Kylling fusjonert inn som en del av selskapet. Hugaas rugeri var frem til da driftet som eget selskap. Justert for fusjonen er resultatforbedringen fra 2022 til 2023 bedre enn det de offisielle regnskapstallene viser.  

Regnskapstall* 

*Sammenligningstall for 2022 har samlet tallene for Norsk Kylling AS og Hugaas Rugeri AS. 

Tall i millioner  

 

2023 

2022* 

Endring 

Endring (%) 

Omsetning 

1800 

1531 

269 

17,6% 

Driftsresultat 

72 

-42 

111 

 

Resultat før skattekostnad 

-19 

-110 

91 

 

Resultat 

-15 

-86 

71 

82,5% 

 

Regnskapstall Norsk Kylling AS 

 

2023 

2022 

Endring 

Endring (%) 

Omsetning 

1800 

1407 

393 

27,9% 

Driftsresultat 

72 

-37 

108 

  

Resultat før skattekostnad 

-19 

-105 

86 

  

Resultat 

-15 

-82 

67 

82,1%