Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
15.juli 2021

Bønder sår blomsterstriper for å øke biomangfoldet

Norsk Kylling tok i 2021 initiativ til et prosjekt for å styrke biomangfoldet i Midt-Norge. I prosjektet sår bønder insektvennlige blomsterstriper langs kornåkrene sine for å gi bedre levekår for pollinerende insekter. Prosjektet er i samarbeid med NIBIO og Felleskjøpet.

Prosjektet bidro til at det ble sådd blomsterenger tilsvarende 15 fotballbaner. 16 av bøndene i verdikjeden sådde 6 mål med blomstereng hver, i tillegg til at det ble etablert 10 mål med blomstereng rundt Norsk Kylling sitt slakteri og foredlingsanlegg på Orkanger.Prosjektet videreføres i 2022, og ytterligere 9 kyllingbønder kommer til.

Et viktig tiltak

Det er et faktum at rundt en tredjedel av maten vår produseres ved hjelp av bestøvning fra pollinerende insekter. 80 prosent av nyttevekster og ville planter er avhengig av det samme. Livsviktige pollinatorer over hele kloden er imidlertid under sterkt press og bestandene er i kraftig reduksjon. I Norge er så mye som en tredjedel av våre rundt 200 biearter utrydningstruede.
Gjennom prosjektet er Norsk Kylling med og tar ansvar for å styrke naturens produksjonsevne ved å gi villbiene et større matfat av livsviktige blomsterressurser.

Vi opplever stor interesse rundt dette tiltaket for pollinatorene, og har derfor fått laget frøposer som vi deler ut gratis til våre besøkende og andre som ønsker å bidra til å styrke biomangfoldet ved å så blomster hjemme. I tillegg til å direkte bidra til økt naturmangfold, får vi også spredd kunnskap om prosjektet og viktigheten av pollinerende insekter på denne måten.

Pollinerende bier er avgjørende for bærekraftig matproduksjon. Dette prosjektet er et viktig ledd i dette arbeidet.

Annette Bär, forsker i NIBIO.