Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
06.oktober 2023

Den eneste med garanti for bøndene

Samarbeidsmodellen til Norsk Kylling er den viktigste grunnen til at Ståle og Marthe Gaustad valgte å satse på rugeeggproduksjon. Den økonomiske forutsigbarheten har også gitt trygghet for banken.

- Vi har hele tiden hatt interesse for dyr, og ønsket å drive med det på gården vår. Prismodellen, satsingen på dyrevelferd og ECC har helt klart vært avgjørende for at vi bestemte oss for å satse på rugeeggproduksjon. Uten den økonomiske forutsigbarheten hadde ikke vi tatt risikoen med å investere, forteller Marthe Gaustad.

Grønt fjøs med plass til 7500 høner

Da Norsk Kylling søkte etter nye rugeeggprodusenter i 2021, var Ståle og Marthe Gaustad én av 15 kandidater som søkte. Nå har paret bygd et topp-moderne fjøs på 1670 m2, med effektive løsninger for produksjon og god dyrevelferd. Fjøset produserer opp mot full konsesjon og har plass til 7500 høner.

Produksjonssjef i Norsk Kylling, Tor Inge Lien, er veldig glad for at ekteparet ville satse på rugeegg, og er stolt av de nye produsentene på Hølonda i Trøndelag. – Rugeeggproduksjon er en viktig og krevende del av verdikjeden vår. Men her har Ståle og Marthe imponert oss fra dag én. De er tydelige, engasjerte og virkelig vist at de har et øye for dyrene.

Sikrer nye bønder en trygg økonomi

Lien forteller at de har jobbet tett sammen med ekteparet om valg av løsninger og teknologi. – Forutsigbarhet og økonomisk trygghet for bonden er grunnfundamentet i samarbeidsmodellen vår. For nye bønder vet vi hvor krevende investeringen i nytt fjøs er. Derfor har vi også spesielle vilkår for nye produsenter, som sikrer dem tett oppfølging fra dyrevelferdsteamet vårt og økonomisk garanti i oppstartsperioden.

Ingen andre med økonomisk garanti i landbruket

Marthe og Ståle Gaustad skryter av samarbeidet med Norsk Kylling, og fremhever at de ikke hadde turt å satse uten å ha den økonomiske forutsigbarheten fra Norsk Kylling i ryggen. –For oss har det vært viktig å skape en arbeidsplass hjemme på gården, og økonomimodellen var avgjørende for at vi gjorde denne investeringen.

Avtalen med Norsk Kylling har også vært en trygghet for Sparebank1 Midt Norge (SMN) som har lånefinansiert utbyggingen. –Den økonomiske garantien fra Norsk Kylling er gull verdt. Så vidt vi vet er det ingen andre som har den garantien i landbruket. Norsk Kylling sin samarbeidsmodell med bøndene og at det etter hvert er utviklet avtaler med lengre varighet er også veldig viktig, forteller lanbruksrådgiver i SMN, Halvor Braa.

Bygger større åpenhet med visningsdel

Det nye fjøset på Gaustad søndre er også bygd med en visningsdel, med vinduer inn til produksjonen og eget møterom til å ta imot besøk.

- Dette er det første visningsfjøset for rugeegg-produksjon, og for oss er det viktig å vise frem det vi gjør i hele verdikjeden. Vindu inn til produksjonen og åpenhet bidrar til at både vi og andre lærer, og vi er veldige glade for at Marthe og Ståle vil være med å synliggjøre denne delen av verdikjeden, avslutter Lien.Få et innblikk i livet som rugeeggprodusent; følg Gaustad søndre på Facebook