Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Fire nye bønder får leveringsavtale med Norsk Kylling

Gode vekstprognoser bidrar til at Norsk Kylling tar inn fire nye produsenter i Midt-Norge. Avtalene går til Nortura-produsenter som står uten leveringsavtale, og sikrer videre kyllingproduksjon på gårdene. 

Norsk Kylling satser i Midt-Norge, og vi er veldig glade for at prognosene våre tilsier at vi kan ta inn fire nye produsenter og opprettholde matproduksjon på flere gårder i Midt-Norge, sier Tor Inge Lien, produksjonsdirektør i Norsk Kylling.   

Øker med 417 000 kyllinger i året 

De fire nye produsentene holder til på Beitstad, Rennebu, Surnadal og Leinstrand, og er alle berørt av Nortura sin beslutning om å legge ned kyllingproduksjon i Trøndelag. Samlet skal de fire bøndene levere 417 000 kyllinger i året til Norsk Kylling.  

Overgangen til Norsk Kylling innebærer at alle bøndene oppgraderer produksjonen til ECC-standard. European Chicken Commitment (ECC) er en ny og strengere dyrevelferdsstandard, som Norsk Kylling er den første industrielle produsenten i verden til å integrere i hele verdikjeden. 

Lien forteller at de fire nye produsentene gjør ulike tilpasninger for å sikre at kravene til ECC er klart til første innsett. I tillegg til at Norsk Kylling bruker en kylling som vokser saktere, stiller vi krav om vindu eller dagslysespekter i fjøs, leker og aktiviteter for kyllingene og årlig revisjon av arbeidet med tredjepartskontroll.  

Fornøyd med at Norsk Kylling satser i Trøndelag 

Lars Petter Bartnes er en av dem som nå får avtale med Norsk Kylling. Han har drevet med kyllingproduksjon siden 1999, og har vært med på mange svingninger de siste 25 årene.  

I sitt 1400 m2 fjøs på Beitstad utenfor Steinkjer skal han bidra med 110 000 Hubbard-kyllinger i året. Han er glad for at den nye avtalen bidrar til at de kan opprettholde kyllingproduksjonen. 

–Når Nortura valgte å avslutte produksjonen i Trøndelag er vi veldig fornøyde med den nye avtalen med Norsk Kylling og muligheten den gir til å fortsette med kyllingproduksjon. Kylling er viktig i seg selv, men passer også godt inn i kombinasjonen vi har med storfe, melk og korn, forteller Bartnes. 

Han trekker frem at Norsk Kylling har hatt en spennende utvikling de siste årene, og bidratt til viktig mangfold i markedet. –Norsk Kylling har gjort mye bra, og med investeringene i nytt slakteri, nytt rugeri og overgang til en mer saktevoksende kyllingtype viser de at de satser i Trøndelag. Det er bra for regionen og for mangfoldet i landbruket.  

Får de første kyllingene i sommer 

Alle de fire nye produsentene har tidligere samarbeidet med Norsk Kylling gjennom en såkalt konseptprodusent-avtale. Godt samarbeid og erfaring med Norsk Kylling sin produksjonsstandard er bakgrunnen for at de får de første leveringsavtalene.  

–Dette er dyktige bønder som vi har god erfaring med fra tidligere samarbeid. Vi gleder oss til de blir en del av Norsk Kylling-laget i løpet av våren og sommeren, forteller Lien.   

For Nortura har det viktig å finne gode løsninger for alle kyllingprodusentene de har i Midt-Norge. Det siste halve året har Norsk Kylling og Nortura hatt tett dialog om saken. 

–Vi vil strekke oss langt for å tilrettelegge for at kyllinghus og den høye kompetansen til våre produsenter kan komme til nytte gjennom produksjon for andre. Vi er glade for at våre konkurrenter ser mulighetene som ligger i å bevare disse verdiene, sier Johnny Stafsnes-Gergersen, leder for tilførsel, plan og rådgivning i Nortura. 

Disse har signert nye leveringsavtale med Norsk Kylling: 

  • Ole Martin Hårstad i Rennebu. Han har 1200 m2 fjøs, og får sitt første innsett med kyllinger i slutten av mai. 

  • Lars Petter Bartnes på Beitstad utenfor Steinkjer. Han får de første Hubbard-kyllingene i fjøs i løpet av sommeren 2024.  

  • Svein Sylte i Surnadal. Han har 1200 m2 fjøs, og får det første innsettet med kyllinger i løpet av sommeren 2024.  

  • Per Magnus Borten Moe og Ola Borten Moe på Leinstrand utenfor Trondheim. De har 1500 m2 fjøs, og får sine første kyllinger fra Norsk Kylling i løpet av sensommeren 2024. 

  • Lars Stokke på Skogn. Han signerte den første leveringsavtalen med Norsk Kylling i januar og fikk sitt første innsett med kyllinger i februar 2024.