Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
23.oktober 2021

Fornybarprisen for energibygg i verdensklasse

Norsk Kylling har mottatt Fornybarprisen fra Energi Norge for miljøløsningene i det nye slakteri og foredlingsanlegget på Orkanger.

Ambisjonen til Norsk Kylling har vært å bygge verdens mest energismarte produksjonsanlegg.

- Du må tenke bærekraft i alt du gjør. Da Norsk Kylling skulle bygge den nye fabrikken ønsket vi oss ikke bare et signalbygg for matproduksjon, men også for miljøet. Målet var å lage et bygg som ikke bruker fossil, men kun fornybar energi, sier Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling.

Ambisiøs satsing ga pris

På Furumoen i Orkland kommune har REMA 1000-eide Norsk Kylling ferdigstilt et 30 000 m2 stort foredlingsanlegg som reduserer utslipp med bortimot 100 prosent. Norsk Kylling leverer nær 30 000 tonn Solvinge-kylling til REMA 1000-butikkene årlig. Administrerende direktør i Norsk Kylling, Kjell Stokbakken, synes det er stor stas å bli månedsvinner av Fornybarprisen.

– Vi har jobbet mye med fornybare løsninger, og vi er spesielt opptatt av ansvar og bærekraft i alle ledd. Det å få slike tilbakemeldinger er både motiverende og et godt klapp på skulderen med en påminnelse om at vi er på rett spor, sier Kjell Stokbakken.

Juryen begrunnet prisen slik: Prosjektet til Norsk Kylling imponerer oss ved at de har mange parallelle løsninger på gang når det gjelder fornybar energi. Vi vil trekke frem deres smarte energiløsninger som kommer flere til gode og som er tilpasset fremtidens energisystem med sol, vind og økt behov for balansekraft. Norsk Kylling viser at de gjør mye nyttig i stor skala, og prosjektet er internasjonal foregangsmodell.

Bærekraft er lønnsomt

- I Norsk Kylling etterstrebes sirkulær tankegang i alt vi gjør. Hos oss jobber vi med fire elementer innenfor ansvar og bærekraft: Dyrevelferd, sosialt ansvar, verdistyring og miljø. I dette tilfellet handler det om miljø, og det innebærer at vi skal ha en grønn verdikjede. For å ha det må vi jobbe bredt og i alle ledd. Først når vi ser hele bildet får vi effekter, sier Stokbakken.

Energisentral

Norsk Kylling samarbeidet tett med fagmiljøer innen bærekraft. Der dukket det opp en idé. Hvis du bygger en energisentral som kan dele energi med andre, vil det ha mye større effekt på miljøet enn hvis du har verdens mest miljøvennlige bygning alene.

– Og sånn ble det. Nå deler vi med andre aktører, slik at bygget rett og slett fungerer som en energisentral for området. All innsats, spillvarme og energi som produseres er delbart, forteller Stokbakken.

På slakteri og foredlingsanlegget har Norsk Kylling elektrifisert dampproduksjonen, og mottar energi fra en spillvarmeledning på ca. 2 km. I tillegg har prosjektet satt i gang ny forskning og bidratt til teknologiutvikling innen kald termisk energilagring, og installert solkraftproduksjon på tak.

Verdensmestere i fornybar energi

Når det gjelder hva som må til for at Norge skal vinne VM i fornybar energi, er Stokbakken tydelig på at det viktigste er å dele med hverandre og jobbe hardt.

– I Norge har vi alle forutsetninger for å ta posisjonen som verdensmester, men da må vi dele med hverandre og samarbeide. Vi må slutte å konkurrere og stoppe med grønnvasking. Vi må være åpne, transparente og se hele bildet. Som i vårt tilfelle, der vi ønsker å bli best i det vi gjør, betyr det at vi må jobbe litt hardere. Vi kan ikke ta snarveier, sier Stokbakken.

Små tiltak kan ha stor effekt i det store bildet.

– Jeg tror ikke det finnes kun én løsning for å lykkes med et fornybart skifte, men nøkkelen ligger i kombinasjonen av mange små, avslutter Stokbakken.