Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
01.desember 2021

Her skal gårdens utslipp kuttes med matematisk presisjon

Bønder i Norsk Kylling blir blant de første i Norge til å ta i bruk landbrukets klimakalkulator.

Landbruket står for om lag 9 prosent av Norges totale utslipp. Skal man lykkes med å halvere disse utslippene innen 2030 trengs det flere verktøy som viser hvor skoen trykker.

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som gir bonden oversikt over klimagassutslipp fra produksjon på gården. Basert på dette kan bonden kartlegge hvilke muligheter som finnes for å redusere utslipp, men også planlegge drifta og bruk av gårdens ressurser på en god måte. Kalkulatoren finnes allerede for melk, korn og svin, og utvider nå også til å gjelde fjørfe.

Kyllingprodusenter i pilot

Kyllingprodusent Arnt Ulkestad fra Lensvik i Orkland kommune leverer kylling til Norsk Kylling. Han er opptatt av å realisere grønne løsninger og mener bøndene også må ta ansvar for å redusere klimautslipp.

- For oss betyr dette av vi får et konkret, presist og godt verktøy som gir oss oversikt over samlede utslipp av klimagasser. Denne oversikten gir meg muligheten til å se hvor jeg bør sette inn tiltak, samtidig er det sunt bondevett å drive gården på en slik måte at neste generasjon kan overta en drift i enda bedre stand. Dette tankesettet og verdiene mener jeg vi bør ta med oss inn i det grønne skiftet, og vi bør forvalte drifta og verdiene på en måte som ikke skader de som kommer etter oss, sier Ulkestad.

Klimakalkulatoren gir hver enkelt bonde mulighet til å gå inn i sin oversikt og se hvor utslippene er størst. Det vil også bli mulig å se på hvordan avtrykket fordeler seg gjennom de ulike årstidene.

De fleste bøndene har følgelig ikke rukket å teste systemet ennå. Mange viser imidlertid interesse for å bli med på testingen, og det er også flere og flere som vurderer å investere i grønne løsninger for sin drift.

Verdifullt for Norsk Kylling

Direktør for bærekraft og innovasjon i Norsk Kylling, Hilde Talseth, er glad for at bøndene nå har fått på plass et verktøy som gir de mulighet til å iverksette tiltak der de ser det nødvendig.

- Dette er verdifull og nyttig kunnskap, og selv om vi i dag har både hypoteser og tiltak som kutter i utslipp, så vil dette gi oss og våre produsenter konkret tilbakemelding på hva som monner for å kutte utslipp fra kyllingproduksjonen. Målene er like over hele linja. I likhet med resten av samfunnet skal vi kutte ned på utslipp til et minimum innen 2050. I Norsk Kylling har vi til og med satt oss som mål å bli klimapositive innen 2030. Vi trenger derfor å kutte utslipp fra fjøs til fat.

Landbrukets Dataflyt SA bistår med utviklingen av selve programmet. Inngang til klimakalkulatoren finnes blant annet her samt på hjemmesider og andre digitale verktøy hos de fleste landbruksorganisasjonene.