Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
20.mai 2022

Kyllingbønder mobiliserer for biene

Villbiene i Trøndelag vil denne sommeren få enda flere blomsterstriper å velge mellom.

I fjor gikk Norsk Kylling, Felleskjøpet Agri og NIBIO sammen i et prosjekt hvor trønderske kyllingbønder sådde blomsterstriper langs kornåkrene sine på et areal tilsvarende 13 ganger Lerkendal stadion. I tillegg ble 10 dekar av fabrikktomta til Norsk Kylling omgjort til en blomstrende oase for den summende befolkningen i Orkanger.

I år videreføres prosjektet, og ytterligere ni kyllingbønder kommer til.

– Dette handler om vår framtid. Verdens bestand av pollinerende insekter er truet, og hele økosystemet vårt står i fare dersom de forsvinner. Det føles derfor godt å gjøre en innsats lokalt for et globalt problem, sier kylling- og kornbonde Sølvi Askim Øvergård, en av bøndene som ble med i prosjektet i fjor og sådde da frøblandingen «Spire Insektvenn» i randsonen på flere av sine kornåkre.

Truede arter

Omtrent en tredel av maten vår er avhengig av bestøvning fra pollinerende insekter. 80 prosent av nytte- og villplantene er avhengig av det samme. Samtidig reduseres bestandene av pollinatorer over hele kloden. I Norge er en tredjedel av våre rundt 200 biearter utrydningstruede.

– Det haster med å redde villbiene. Villbiene trenger et mangfold av planter for å sikre mat gjennom hele sesongen. Denne maten finner de ikke i kornåkeren eller på arealer der det drives ensidig monokultur. Gjengroing av slåtteenger, slåttemyrer og kystlyngheier, som tradisjonelt har vært viktige levesteder for villbiene, truer deres eksistens. Ved å så pollinatorvennlige blomster i brede striper langs åkerkantene, blir det lettere for pollinatorene å finne mat i form av nektar og pollen, sier fagsjef Eva Pauline Hedegart i Felleskjøpet Agri.

Viktig dugnad

Norsk Kylling tok initiativ til prosjektet i fjor, og ser fram til å videreføre og utvide samarbeidet denne sesongen.

– Det er viktig at vi som matprodusent tar vår del av ansvaret for insektene. Vi er glade for at enda flere av våre leverandører blir med på denne dugnaden for villbiene og har også i år valgt å gi disse bøndene en ekstra kompensasjon for den viktige innsatsen de gjør, sier direktør for bærekraftig innovasjon, Hilde Talseth i Norsk Kylling.

Statlig tilskudd

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) fulgte i fjor livet i blomsterengene gjennom undersøkelser og tellinger. I fjor hadde NIBIO fokus på humler, og i rapporten etter fjorårets pilotprosjekt påpekes det at økt blomstertetthet har en positiv effekt for antall humlearter og -individer observert.

Planen er at NIBIO blir med på årets videreføring av prosjektet, og at enda flere pollinerende insektarter kan registreres i år.

Kornbønder som sår og skjøtter soner for pollinerende insekter i de store kornfylkene, får tilskudd til dette via jordbruksavtalen.

 

Her kan du lese om prosjektet i 2021.