Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
04.juli 2022

Kyllingtransporten skal over på 100% fornybar energi – nå bygges fyllestasjon for biogass på Støren

Norsk Kylling og Gildset Transport skal erstatte kyllingtransport som går på diesel med lastebiler med biogass – produsert på biprodukter fra egen verdikjede. Nå bygges egen fyllestasjon for biogass på Støren. ​

FNs klimapanel kom i april 2022 med en kraftfull rapport om klimautfordringer, der de påpekte at alle sektorer må ha umiddelbare kutt i klimagasser for å oppfylle Parisavtalen. For Norsk Kylling er det en naturlig del av vår investering i grønn og ansvarlig produksjon at våre klimautslipp skal reduseres.

- All transport i verdikjeden vår skal på sikt over på miljøvennlig drivstoff. Nå bygger vi sammen med vår samarbeidspartner, Gildset Transport, en fyllestasjon for komprimert biogass på Støren der kyllingtransporten skal over på ren miljøvennlig energi, forteller Thomas Haltland, logistikksjef i Norsk Kylling.

Grønnere transport

Fyllestasjonen skal bygges ved hovedkontoret til Gildset Transport på Støren, like ved E6. Dette vil være en fullskala kommersiell stasjon tilgjengelig for alle. Daglig leder Per Arvid Gildset gleder seg over at infrastrukturen nå kommer på plass med egen fyllestasjon for biogass til egne lastebiler.

- I fjor fornyet vi flåten av tyngre kjøretøy til det nyeste av tilgjengelig teknologi for lavutslipp, og i år får vi tre nye biogassbiler som begynner å frakte egg og kyllinger i verdikjeden til Norsk Kylling. Dette er biler som er utslippsfrie med tilstrekkelig rekkevidde. Med biogass som drivstoff og batteriløsning for oppvarming av lasterom bruker bilene 100 prosent fornybar energi. Norsk Kylling er en viktig samarbeidspartner for oss og vi ser frem til å være med og bidra til grønnere transport, sier Gildset. ​

Ansvar som grunnpilar

I 2020 fikk Gildset Transport innvilget ENOVA-søknad for biogasslastebiler, og året etterpå startet et forprosjekt i samarbeid med NTNU for å finne beste prosessering av kyllingmøkk til biogassproduksjon.

En del organisk avfall fra Norsk Kylling sin verdikjede leveres allerede til biogassproduksjon. Denne gassen skal nå benyttes av transport av egg og kylling.

Direktør for bærekraftig innovasjon i Norsk Kylling, Hilde Talseth, forteller at dette avfallet dekker tilnærmet 100 prosent av nødvendig biogass til de tre biogassbilene som nå vil være på veiene i løpet av høsten. Det jobbes også med å utvikle en sirkulærøkonomisk løsning i stor skala, der kyllinggjødsel fra egen verdikjede skal omdannes til biogass.

- Råstoffet er biprodukter fra vår egen produksjon, nærmere bestemt organisk avfall fra rugeriene. Målet på sikt er at Norsk Kylling og Gildset Transport skal bytte ut øvrige kjøretøy i tilknytning til vår virksomhet med utslippsfrie kjøretøy​. Forskningsprosjektet som gjennomføres i samarbeid med NTNU ser nå på muligheten for å kunne øke bruk av råstoff fra vår verdikjede til biogass. Vi gjør dette fordi det er en del av vårt ansvarsarbeid, der et av målene er å redusere klimafotavtrykket vårt gjennom hele verdikjeden. Vi har en bred portefølje av grønne prosjekter der ansvarlig produksjon er grunnpilaren i alt vi gjør, både når det gjelder dyrevelferd, sosialt ansvar og miljø, sier Talseth.