Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
19.mai 2022

Markering av byggestart for vårt nye rugeri

Onsdag 18. mai la Norsk Kylling ned grunnsteinen for nytt rugeri på Støren.

 

Direktør for bærekraftig innovasjon, Hilde Talseth, produsent Sølvi Øvergård og ordfører i Midtre Gauldal kommune, Sivert Moen, tok de første spadetakene over grunnsteinen.

Det nye rugeriet skal bygges på tomten til Norsk Kyllings tidligere slakteri og foredlingsanlegg på Støren.

Ambisiøst prosjekt

Norsk Kylling har ambisiøse mål for rugerikonseptet. Som den første aktøren i Norge investerer de i innovativ og markedsledende teknologi som vil gi verdensledende løsninger for dyrevelferd og miljø.

Samtidig velges løsninger som ivaretar verdiene om åpenhet gjennom innsynsmuligheter i bygget som er tilrettelagt for kunnskapsdeling om verdikjeden og ansvarlig matproduksjon.

Det Støren-baserte firmaet B&B Entreprenør står for byggingen. Rugeriet målsettes ferdigstilt sommeren 2023.

Det nye rugeriet skal huse et kompetansesenter med samlokalisering av rugeri, dyrevelferds- og logistikkavdelingen til Norsk Kylling.