Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
03.november 2023

Næringslivets klimapris 2023 til Norsk Kylling

Norsk Kylling er tildelt Næringslivets klimapris for sitt helhetlige arbeid med å redusere klimautslipp og miljøbelastning i hele verdikjeden. Prisen ble delt ut under Zerokonferansen og er et samarbeid mellom ZERO, NHO og NTNU.

– Vinneren har på forbilledlig vis tatt tak i egne utslipp og systematisk jobbet for å kutte utslippene i hele bedriftens verdikjede. Norsk Kylling gjør det alle bedrifter må gjøre i det grønne skiftet: de bretter opp ermene og kutter egne utslipp. Vinneren er dermed et forbilde for bedrifter i alle sektorer, sa Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, under utdelingen.

Skal halvere klimautslippene innen 2030

Administrerende direktør i Norsk Kylling, Hilde Talseth, setter stor pris på anerkjennelsen og er stolt av at Norsk Kylling har lyktes med å kutte egne utslipp.

– Vi har klart å kutte utslippene våre fordi vi kan, og fordi vi har en ambisiøs eier i Reitan og REMA1000 som vil. Denne anerkjennelsen gir oss enda mer motivasjon til å fortsette det viktige arbeidet med å halvere klimautslippene våre innen 2030.

Talseth forteller at de har jobbet målrettet og systematisk over mange år, og at selskapet har vært opptatt av å involvere hele verdikjeden i arbeidet.

– Samarbeid og åpenhet har vært avgjørende, og bidratt til løsninger som har redusert utslippene våre betydelig. Vi deler denne prisen med alle som jobber i verdikjeden vår, og alle samarbeidspartnere som inspirerer, deler gode ideer og utfordrer oss.

Et forbilde som tar alle klimaløsninger i bruk

Norsk Kylling har blant annet investert i et nytt nullutslippsrugeri, kuttet fôrrelaterte utslipp ved å redusere bruken av soya, og kuttet transportutslipp ved å kjøre på egen biogass. Det nye foredlingsanlegget i Orkanger har et helhetlig energisystem der all innsats, spillvarme og energi som produseres er delbart, noe som har kuttet utslippene med tilnærmet 100 prosent.

– Utslippskutt og klimaløsninger i landbruket er avgjørende for at vi skal lykkes med klimapolitikken. Norsk kylling er et eksempel på en virksomhet som tar alle klimaløsninger i bruk, kutter egne utslipp og bidrar til energibalansen, sier Sigrun Gjerløw Aasland, leder i ZERO.

 

Om Næringslivets klimapris

Næringslivets klimapris ble i år delt ut for tiende gang. Formålet med prisen er å oppmuntre til klimavennlig innovasjon og nyskaping i norske bedrifter, samt gi oppmerksomhet til bedrifter som har skapt gode resultater og går foran i det grønne skiftet.

Juryen

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO

Sigrun Aasland, leder i ZERO

Olav Bolland, dekan ved Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU

 

Foto: Kevin Dahlman/ZERO