Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
27.mars 2019

Norges største jordflyttingsprosjekt

Da Norsk Kylling bestemte seg for å bygge nytt anlegg på Orkanger, var det en forutsetning fra bedriften sin side at matjorda som lå på arealet ved Furumoen måtte flyttes for å bevares. Dette var starten på Norges største jordflyttingsprosjekt.

For å unngå tap av matjord ble hele 52 mål med matjordlager flyttet fra Furumoen vinteren 2017/2018. Jorda er benyttet til nydyrking av tilsvarende areal hos en lokal gårdbruker på Vormstad i Orkland kommune.

Prosjektet har bidratt til ny kunnskap om jordflytting og nydyrking

 

Har ivaretatt hver kvadratmeter med jord

Det var Solberg Maskin som fikk oppdraget med å klargjøre tomta for Norsk Kylling på Furumoen, og de ryddet også selve området på Vormstad. En viktig del av arbeidet var å ta vare på hver kubikkmeter matjord, og kjøre den til Vormstad der den ble lagt akkurat slik den lå på Furumoen.

Under jordflyttingsperioden ble det kjørt mellom 70 og 80 lass jord hver dag.

Området som ble regulert for Norsk Kylling på Furumoen var 130 mål, med 104 mål dyrkbar jord. De resterende målene, utover de 52 som allerede ble flyttet, ble også flyttet til Vormstad.