Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
12.juni 2023

Norsk Kylling deltar i forskningsprosjekt for å utvikle mer miljøvennlig emballasje

Det nystartede forskningsprosjektet ReFiberPack skal utvikle fiberbaserte emballasjeløsninger som ikke reduserer matkvalitet eller resirkuleringsgrad, samtidig som det senker klimafotavtrykket.

- I ReFiberPack skal vi utvikle matemballasje basert på resirkulert fiber. Målet vårt er å øke andelen resirkulerte materialer i emballasjen til 100 prosent innen 2030, uten at det går utover kvalitet, mattrygghet eller svinn. Skal vi få til dette, er samarbeid med aktører som Nofima helt sentralt, sier Gisle Bakken, prosjektleder bærekraftig innovasjon i Norsk Kylling.

ReFiberPack ledes av Nofima, et ledende matforskningsinstitutt som driver med forskning og utvikling innen akvakultur, fiskeri og mat. I prosjektet skal de utvikle og vurdere nye løsninger for både kyllingfilet og potetchips. Forskere fra Norsus skal undersøke om den nye emballasjen kan bidra til å redusere utslipp.

Mange funksjoner og krav

Emballasje er et sammensatt fagområde og har mange nødvendige funksjoner. Den beskytter produktet mot ytre påvirkning, ivaretar kvaliteten, forlenger holdbarheten, reduserer svinn, og forenkler håndtering og transport fra produksjon, til butikk, og forbruker. Derfor er det viktig at emballasjen produseres og anvendes på en ansvarlig måte, med minimal belastning på miljøet.

- Emballasje er et satsingsområde for Norsk Kylling, og slike prosjekter bidrar til utvikling og optimalisering i flere ledd. For oss er det viktig å jobbe på tvers av avdelingene, og dra nytte av den interne kompetansen i utviklingsarbeidet, forteller Bakken.

Emballasjen må være enkel å sortere

Selv om det er bra for klimaet å bytte ut plasten, er det flere utfordringer med å bruke papp- og papiremballasje til matvarer. En utfordring er at mange matvarer har et høyt vanninnhold, og fibermaterialer trekker til seg fuktighet slik at både emballasjen og maten blir ødelagt.

For mange matvarer er det allerede utviklet fiberbaserte emballasjeløsninger som har ett eller flere lag med plast, såkalte barrierer. Problemet med disse er at emballasjen gjerne blir vanskeligere å resirkulere for forbruker.

– Vi vet at fiberbaserte løsninger med avtagbare plastsjikt er blitt mer populære, men vi vet også at forbrukere ønsker å kunne kildesortere emballasjen hel, og slippe å separere ulike materialer. Dette er viktig kunnskap vi har med oss i det videre arbeidet, sier seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen i Nofima.

Prototyper til kyllingfilet

Forskerne skal utvikle ulike prototyper av returfiberbasert matemballasje skreddersydd til fersk kyllingfilet og potetchips. Deretter vil de teste om de nye emballasjeløsningene sikrer god kvalitet og holdbarhet på matvarene.

– Målet er at de nye emballasjeløsningene skal gjøre det mulig å bruke resirkulert cellulosefiber til emballasjeløsninger for mat som krever god beskyttelse, uten at det går på bekostning av neste resirkulering, sier Kloce Dongfang Li i Nofima, som leder arbeidet med å utvikle prototypene.

Fakta om ReFiberPack

Forskningsprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Målet er å utvikle ny og resirkulerbar matemballasje basert på resirkulerte cellulosefibre og avtagbare barrierer, slik at disse to delene kan sorteres separat og resirkuleres. De nye løsningene vil muliggjøre bruk av resirkulerte cellulosefibre til høyverdige emballasjeapplikasjoner i kontakt med mat, uten at det går på bekostning av resirkulering.

Prosjektet ledes av Nofima. I tillegg til Norsk Kylling er øvrige partnere Norsus (forskningspartner), Grønt Punkt NorgeSørlandschipsBorregaard og Ranheim Paper and Board.

 

Denne teksten har utdrag fra Nofimas pressemelding om prosjektet.