Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
31.august 2023

Norsk Kylling er først i Norge med ny klekketeknologi for kylling

Det nye rugeriet gir kyllingene lys, vann og fôr i samme kasse som de klekkes. Løsningen er ny i Norge, og setter en ny standard for dyrevelferd i rugeri.

– Dyrevelferd er den viktigste grunnen til at vi bygger nytt. Jeg er stolt av at vi er først i Norge og Skandinavia til å ta i bruk denne teknologien. Dette er et stort løft for dyrevelferden og gir kyllingene en best mulig start på livet, forteller Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling.

Setter en ny standard for dyrevelferd

I det nye rugeriet, som ligger på Støren i Trøndelag, har Norsk Kylling tatt i bruk klekketeknologien HatchCare. I motsetning til vanlig norsk standard, får kyllingene som klekkes hos Norsk Kylling lys, vann og fôr umiddelbart etter klekking. Kyllingen forblir også i den samme klekkekassen, fra kyllingen kommer ut av egget og helt til den settes ut i fjøs hos bonden.

– Når vi vet hva umiddelbar tilgang på fôr, vann og lys har å si for kyllingen sin trivsel og helse, er jeg stolt av at Norsk Kylling tar ansvar og går bort fra det som er standard i bransjen, sier Stokbakken.

Klekker 90 000 kyllinger daglig

På en vanlig produksjonsdag klekkes 90 000 kyllinger. Med dagens produksjonsnivå forventer selskapet å klekke 14,5 millioner kyllinger i året. Hilde Talseth, direktør for bærekraftig innovasjon og prosjekteier for det nye rugeriet, håper Norsk Kylling sin investering kan være til inspirasjon for flere i bransjen.

– Teknologien er et enormt løft for dyrevelferd i rugeri, og viser hva som er mulig å få til når gode krefter går sammen, og når vi tenker større enn oss selv. For Norsk Kylling har dette vært mulig fordi vi er en helintegrert verdikjede, og fordi vi har en eier i REMA 1000 som lar oss investere i ansvarlighet i hele verdikjeden.

Gjenvinner varmen fra eggene

Klima og miljø er også viktige satsingsområder for Norsk Kylling. Rugeriet er et nullutslippsbygg som driftes på 100 prosent fornybar energi. Solcellene som er montert på vegg og tak er planlagt å produsere 80 000 kilowatt-timer i året. Selskapet har også investert i en løsning som gjenvinner varmen fra eggene i rugeriet. – Vi har estimert at hvert egg bidrar med 3 watt. Med minst 14,5 millioner egg i året utgjør det ganske mye, forteller Talseth.

Selskapet har også jobbet frem sirkulære løsninger for eggeskall og annet avfall fra rugeriet. – I samarbeid med Gildset Transport har vi etablert en egen fyllestasjon for biogass her på Støren. Så når vi frakter kyllinger til og fra fjøs, så frakter vi dem faktisk på biogass produsert på eget avfall. Løsningen har bidratt til at 21 % av all transporten i verdikjeden går på grønt drivstoff.

Verdensledende matproduksjon i Midt-Norge

CEO i Reitan Retail, og styreleder i Norsk Kylling, Ole Robert Reitan, er stolt av hvordan Norsk Kylling har utviklet seg til å bli verdensledende på dyrevelferd.

– For meg handler omleggingen vi har gjort om å kunne sove godt om natten, vel vitende om at vi utgjør en forskjell, sier han og oppsummerer hovedendringene fra de siste årene.

– I 2018 byttet vi til den saktevoksende kyllingtypen Hubbard, og i 2022 var vi først i verden til å legge om hele produksjonen til å følge ECC, som er en ny og strengere dyrevelferdsstandard utarbeidet av ledende dyrevernsorganisasjoner. Nå er Norsk Kylling også først i Nord-Europa til å ta i bruk ny og mer dyrevennlig teknologi i rugeriet. Det gjør meg stolt å se hva folkene våre i Norsk Kylling og REMA 1000 har fått til sammen med de dyktige samarbeidsbøndene våre, sier Ole Robert Reitan.

Fakta om nytt rugeri

  • Innhold: Kompetansesenter for hvitt kjøtt og arbeidsplass for 40 mennesker. Består av rugeri, produksjonslokaler og kontorareal for veterinærer, logistikk og produksjonsplanlegging i Norsk Kylling. 
  • Størrelse: 4 300 m3
  • Nye løsninger: Klekking i kasser med fôr, vann og lys (HatchCare)
  • Produksjonskapasitet: Rugeriet vil klekke ca. 14,5 millioner kyllinger i året, men har en kapasitet på 30 millioner kyllinger i året. 
  • Miljø: Bygget driftes på 100% fornybar energi. 190 solcellepaneler vil produsere 80 000 kwt/året. Gjenvinning av varme fra produksjonen brukes til oppvarming av bygget og kjøling av prosessene. Smart varmestyring reduserer forbruket og belastningen på strømnettet i området. 
  • Investeringskostnad: 200 MNOK