Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
05.juni 2023

Norsk Kylling får KLFs hederspris 2023

På KLFs landsmøte 1. juni ble Norsk Kylling sitt arbeid med bærekraftig innovasjon og dyrevelferd anerkjent med hedersprisen Kjøttøksa.

Norsk Kylling får hedersprisen fordi vi har hatt en positiv utvikling i omsetning, innovasjonstakt og arbeidsmiljø.

– Vi er utrolig glade for utmerkelsen og at arbeidet vi gjør på bærekraft og dyrevelferd blir lagt merke til. Det gir oss enda mer motivasjon til å utvikle Norsk Kylling AS videre mot vår visjon om å bli verdens beste næringsmiddelverdikjede, sier Hilde Talseth, direktør for bærekraftig innovasjon i Norsk Kylling.

Et godt forbilde

Juryens begrunnelse er at Norsk Kylling står i fremste rekke når det gjelder kvalitet og innovasjonstakt, og at selskapet er gode på representasjon i bransjeorganisasjonen og ikke minst god til å bygge gode kunderelasjoner.

– De siste to årene har Norsk Kylling ekspandert omsetningsmessig og gjort store tekniske fremskritt. KLF mener selskapet er et godt eksempel på at det er mulig å oppnå stor framgang gjennom målrettet og forpliktende samarbeid med aktører på dagligvaresiden. Norsk Kylling viser at det er lønnsomt å jobbe ansvarlig, og setter et positivt fotavtrykk med arbeidet de gjør på dyrevelferd, kvalitet, bærekraft og miljø, sier Per Arne Sleipnes i KLF.

Prisen ble delt ut på KLFs landsmøte 1. juni 2023

Om KLF og hedersprisen

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) ble stiftet i 1910 og er en interesse- og bransjeorganisasjon som representerer den privateide, frittstående delen av kjøtt-, egg- og fjørfebransjen i Norge. Organisasjonen har per 2020 rundt 140 medlemsbedrifter fordelt på rundt 150 anlegg.

Norsk Kylling har vært medlem i KLF siden 2007.

KLFs hederspris går til en kjøttbedrift som har utmerket seg i positiv retning de siste to årene, i alt fra økonomisk utvikling, innovasjonstakt og ikke minst som trygg arbeidsplass for sine ansatte. Hedersprisen ble delt ut for første gang i 1991, og deles nå ut annethvert år.