Gå til hovedinnholdet Gå til menyen

Norsk Kylling får Logistikkprisen i Trøndelag 

Foto: Per Dagfinn Wolden, Logistikknyhetene.no.

Foto: Per Dagfinn Wolden, Logistikknyhetene.no.

Norsk Kylling hedres med pris for helhetlig arbeid med logistikk og for å etablere ny infrastruktur for biogass.   

Logistikkforeningen begrunner prisen med Norsk Kylling sin helhetlige tilnærming til logistikk, gjennomtenkte sirkulære løsninger med produksjon av biogass fra egne bi-produkter og etablering av ny infrastruktur for biogass i Trøndelag. 

–Det ligger mye arbeid bak smidig logistikk, og denne utmerkelsen går til alle som er involvert i dette arbeidet i verdikjeden. Vi har dyktige folk i alle ledd, og jeg er stolt av arbeidet vi får til sammen, forteller logistikksjef i Norsk Kylling, Thomas Haltland. 

Har gjort biogass tilgjengelig for flere 

For Norsk Kylling har overgang til biogass vært et viktig tiltak for å redusere utslipp fra eget transportledd. Men mangel på infrastruktur i Trøndelag førte til at selskapet måtte etablere en ny fyllestasjon for å realisere planene.  

I februar 2023 åpnet Norsk Kylling en ny biogass-stasjon på Støren. Når vi først skulle gå over til biogass, var det viktig for oss at arbeidet kom flere til gode, sier Haltland. 

Fyllestasjonen på Støren er heleid av Gildset Biogass AS og finansiert av Norsk Kylling. ENOVA har støttet stasjonen med 40% av investeringskostnaden. 

– Stasjonen er åpen for alle og opereres på lik linje med en ordinær bensinstasjon. Dette har gjort det mulig for andre aktører å satse på biogass som drivstoffkilde i regionen, forteller Haltland. 

Krevende logistikk med levende dyr og fersk mat 

Logistikksjefen i Norsk Kylling er stolt over den nye utmerkelsen og fremhever at logistikkprisen er en bekreftelse på at Norsk Kylling jobber i riktig retning. –Tett og godt samarbeid med lokale samarbeidspartnere, REMA 1000 som eier og varemottaker har vært helt sentralt for at vi har kunne investere i bærekraftige løsninger for fremtiden.  

Haltland forteller at logistikk i næringsmiddelindustrien, med lang ledetid og ferske produkter til forbruker, har mange komplekse utfordringer. –Innsikt og analysearbeid er viktig for å sikre at vi leverer rett vare og mengde, med god kvalitet og til rett tid. Her jobber vi godt sammen med samarbeidspartnerne våre, avslutter han.   

Om Logistikkprisen 

Logistikkforeningen står bak prisen som går til en aktør som har gjort en større innsats for logistikk i Trøndelag, utviklet faget logistikk og logistikkens betydning for verdiskapningen i Trøndelag.  

 

Fra venstre: Håvard Holltrø (Norsk Kylling), Mads Bonesvoll (Norsk Kylling), Per Arvid Gildset (Gildset Transport), Stig Otto Larsen (Norsk Kylling), Thomas Haltland (Norsk Kylling).