Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
25.mai 2020

Norsk Kylling inn i FN-råd for dyrevelferd

Norsk Kylling sin fagsjef for dyrevelferd, Merete Forseth, har blitt utpekt til å sitte i et internasjonalt råd som skal jobbe med å sikre gode retningslinjer for hvordan dyrevelferd skal ivaretas i utviklingen av det internasjonale landbruket.

Rådet, som går under navnet Wageningen-prosessen, er et felles initiativ fra FN, universitetet i Wageningen (i Nederland), Verdensorganisasjonen for dyrehelse (OIE) og Verdensbanken.

Rådet er satt sammen av ulike aktører, og skal bidra med praktisk rådgivning og jobbe for å implementere gode retningslinjer for dyrevelferd i utviklingen av det internasjonale landbruket.

Ved å gjøre dette får det også positive konsekvenser for andre viktige mål, blant annet folkehelse, matsikkerhet, arbeidsmiljø og sikkerhet og reduksjon av klimaendringer.

Dyrevelferd er viktig i sammenheng med bærekraftig utvikling og for oppnåelsen av flere av FNs 17 bærekraftsmål.

Gruppen, som Forseth nå blir en del av, skal først og fremst fokusere på dyrevelferd hos slaktekylling på gårder.
Dette omfatter blant annet dyretetthet, forebygging av unormal atferd og egnethet til transport.
Det er målsatt at første versjon av retningslinjene skal være klar i juli 2020.