Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
16.juni 2022

Norsk Kylling mottar internasjonal pris og anerkjennelse for vårt ansvarsarbeid

Prisen «Special Recognition Award» deles ut av organisasjonen Compassion in World Farming (CiWF), som blant annet står bak dyrevelferdsstandarden European Chicken Commitment (ECC).

Norsk Kylling, representert av Hilde Talseth (direktær for bærekraftig innovasjon), Tor Inge Lien (produksjonssjef oppstrøm) og Gisle Bakken (prosjektleder) mottok prisen fra CiWF i London 15. juni. Prisen er en anerkjennelse for vår helhetlige tilnærming, produksjonsmetoder for slaktekylling, samt ambisjon om å sette en ny miljøstandard for all fremtidig næringsmiddelindustri.

Samarbeid og sirkulær tankegang

Norsk Kylling jobber aktivt i alle deler av verdikjeden for å finne nye, innovative, ansvarlige og bærekraftige løsninger. Gjennom samarbeid og en sirkulær tankegang og i nært samarbeid med kompetente og engasjerte mennesker har vi med suksess etablert en lovende prosjektportefølje.

- Denne prisen er for oss en stor anerkjennelse som vil øke motivasjonen i vårt arbeide med å bygge verdens beste verdikjede innen matindustrien, sier Hilde Talseth.

Vi tenker større enn oss selv

For oss kommer dyrevelferd alltid først. For å nå vår visjon om verdensledende dyrevelferd byttet vi kyllingtype til en mer saktevoksende hybrid med naturlig god helse i 2018. Vi kan hele tiden forbedre oss, og i 2021 startet vi derfor implementeringen av den internasjonale produksjonsstandarden European Chicken Commitment (ECC) for å ytterligere bedre dyrevelferden i vår verdikjede. ECC er en forpliktelse støttet av 37 europeiske dyrevernorganisasjoner som skal sikre god dyrevelferd. Med dette får kyllingen bedre plass og vinduer/lys med dagslysspekter. Norsk Kylling er med dette den første i verden som transformerer hele produksjonen til saktevoksende kylling og ECC-standarden.

- I arbeidet med å skape verdens beste næringsmiddelverdikjede ligger det fortsatt store og spennende utfordringer foran oss. Vi skal kutte i matsvinn og øke lønnsomheten. Vi skal redusere klimafotavtrykket vårt og hegne om naturmangfoldet. Innen 2030 skal Norsk Kylling være en naturnøytral bedrift. Vi må tenke større enn oss selv – og vi gjør det fordi det er ansvarlig, fordi det er lønnsomt og fordi vi som matprodusent skylder forbrukerne å finne nye, stadig mer ansvarlige måter å produsere på, sier Talseth.

 

Dette er den andre internasjonale prisen Norsk Kylling har mottatt. I 2020 vant Norsk Kylling dyrevelferdsprisen Good Chicken Award.