Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
28.juni 2023

Norsk Kylling mottar KuttMatsvinn-beviset

KuttMatsvinn-beviset deles ut av Matvett til aktører i mat- og serveringsbransjen som ligger lengst foran med å kutte matsvinnet mot 2030.

Norsk Kylling har oppnådd KuttMatsvinn-beviset ved å ha tilsluttet seg Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, og rapportert organisasjonens årlige matsvinn og gjennomførte tiltak til NORSUS. I tillegg har Norsk Kylling støttet Matvetts vederlagsordning, som en viktig finansieringskilde til matsvinnarbeidet i bransjen.

Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn

Bransjeavtalen er en frivillig avtale der myndighetene og private aktører har forpliktet seg til å redusere matsvinnet i alle ledd i matkjeden. Avtalen ble inngått i 2017 mellom fem departementer og tolv organisasjoner fra hele matbransjen.

Partene forpliktet seg til å samarbeide om "å fremme bedre utnyttelse av ressurser og råstoff gjennom forebygging og reduksjon av matsvinn i hele matkjeden". Et viktig premiss for arbeidet, er at matsvinnet skal kuttes samlet. Det er med på å forhindre at matsvinn forskyves fra et ledd til et annet i matkjeden.

Fram mot 2030 skal avtalepartene jobbe for å kutte matsvinnet i Norge med 50 prosent. Økt samarbeid er nødvendig for å utvikle nye løsninger for redusert matsvinn.

Målrettet arbeid

Norsk Kylling viser konkret og målrettet arbeid med reduksjon av matsvinn både i egen virksomhet, og i samarbeid med andre aktører i verdikjeden. Gjennom tilslutning til Bransjeavtalen, jobber Norsk Kylling aktivt med følgende tiltak:

  • Måle og rapportere mengde matsvinn og gjennomførte tiltak årlig til NORSUS.
  • Kartlegge og evaluere årsaker til at det oppstår matsvinn samt definere reduksjonsmål.
  • Sikre god organisering og opplæring av ansatte i å måle og gjennomføre svinnreduserende tiltak.
  • Identifisere og gjennomføre egne tiltak og planer internt og innenfor de ulike leddene i verdikjeden som sammen skal bidra til at reduksjonsmålene nås.
  • Ha avtale med en Matsentral eller ideell organisasjon for donasjon av overskuddsmat.
  • Identifisere og gjennomføre målrettede tiltak for å øke bevisstheten og bidra til redusert matsvinn hos forbrukerne.
  • Stille ressurser til rådighet til å delta i ulike bransjeprosjekter og samlinger med formål om at matsvinnet reduseres i verdikjeden.
  • Delta aktivt i Matvetts digitale kampanjer og synliggjøre egne matsvinntiltak der det er naturlig.
  • Kunnskaps- og erfaringsutveksling i bransjen.
  • Gjøre seg kjent med "10 prinsipper for økt samarbeid".

 

Om Matvett

Matvett er mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn, som samarbeider på vegne av bransjen med myndigheter og forskningsmiljøer. Matvett eies av NHO Mat og Drikke, Dagligvare Leverandørenes forening (DLF), Dagligvarehandelens miljøforum, NHO Reiseliv og Virke.

Målet med arbeidet er å gjøre det enklere for alle aktørene i bransjen å kaste mindre mat, i tillegg til å bedre lønnsomheten for bedriftene og omdømmet til bransjen.