Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
01.februar 2023

Norsk Kylling på nivå 1 i BBFAW

Norsk Kylling fikk også i år høyeste karakterer i den internasjonale vurderingen BBFAW (Business Benchmark on Farm Animal Welfare), en internasjonal rangering som måler selskapets fokus og forpliktelse til dyrevelferd.

Gjennom målrettet arbeid med dyrevelferd har Norsk Kylling oppnådd høyeste karakter i BBFAW (the Business Benchmark on Farm Animal Welfare).
BBFAW er en internasjonal rangering med karakterskala fra nivå 6 til beste karakter nivå 1 som måler hvordan sentrale virksomheter følger opp forhold som påvirker velferd hos produksjonsdyr.


Det overordnede målet til BBFAW Nordic er å bidra til bedre dyrevelferd for produksjonsdyr i Norge, samt økt tillit til norsk matproduksjon gjennom økt åpenhet. Selskaper vurderes på grunnlag av fokus på og forpliktelser til dyrevelferd.

For Norsk Kylling er dyrevelferd en av grunnpilarene i vårt verdigrunnlag. Dette betyr at hele verdikjeden er involvert i arbeidet med dyrevelferd.


I tillegg har Norsk Kylling forpliktet seg til den europeiske dyrevelferdsstandarden European Chicken Commitment (ECC), og ble i 2022 den første produsenten i verden som i stor skala kan levere kylling sertifisert etter standarden som er utviklet av verdens ledende dyrevernsorganisasjoner.

Norsk Kylling bygger dyrevelferdskompetanse i alle ledd av verdikjeden og topper nå dette med vår fagsjef for dyrevelferd, Merete Forseth, sitt doktorgradsarbeid på dyrevelferd hos slaktekylling, der målet er å utvikle et bredere spekter av velferdsparametere som mål på dyrevelferd.

 

Les hele rapporten fra BBFAW her.