Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
03.oktober 2023

Norsk Kylling resertifisert som Miljøfyrtårn

Resertifiseringen er en bekreftelse på Norsk Kyllings engasjement og systematiske arbeid for å redusere miljøpåvirkningen vår, og er med på å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte.

- Jeg er meget imponert over hvordan Norsk Kylling systematisk arbeider for å registrere, dokumentere og forbedre arbeidet sitt, oppsummerer sertifisør Jorulf Magne Gumdal fra Certnor.

Tre nye år som Miljøfyrtårn

Sertifiseringen inneholder kriterier for hvordan selskap systematisk jobber med HMS, miljø og bærekraft. Sertifiseringen som Miljøfyrtårn stiller krav til arbeidsmiljø, innkjøp, avfallshåndtering, energi, transport, arealbruk og naturmangfold. Og Norsk Kylling har blitt resertifisert som Miljøfyrtårnbedrift for tre nye år.

- Jeg er stolt over hvordan våre ansatte jobber systematisk og at de har høyt fokus på forbedringer, sier sjef for HMS og systemdrift, Marit Heggelund Jensen.

Resertifiseringen ble gjennomført av Certnor. I vurderingen får Norsk Kylling skryt for hvor fremoverlent virksomheten er når det kommer til å tenke forbedringer og benytte seg av elektroniske dokumentasjonsløsninger i forbedringsarbeid i alle ledd.

- Norsk Kylling er et eksempel til etterfølgelse. Jeg er virkelig imponert over hvor fremoverlent virksomheten er. Dette sto til en sekser, sier Gumdal i Certnor.

En ansvarlig aktør

Norsk Kylling ble sertifisert som Miljøfyrtårn første gang i 2017. Det samme året ble vi kåret til Årets Miljøfyrtårn i kategorien «Årets Snuoperasjon».

Siden den gang har vi jobbet intensivt og helhetlig med mål om å skape en grønn verdikjede som setter en ny miljøstandard for fremtidens næringsmiddelindustri.

- Miljøfyrtårnsertifisering er et kvalitetsstempel som viser at vi gjør jobben vår på en god måte. Sertifisering gir forbrukeren en trygghet på at vi jobber ansvarlig. Det er en bekreftelse på at vi følger visse standarder. Og at vi er bevisste på miljø og arbeidsmiljø, sier Jensen.