Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
11.juli 2023

Norsk Kylling samarbeider med Skjetlein videregående skole om insektboliger

På Skjetlein videregående skole blir det yrende insektliv i sommer. Elever i tredje klasse på linja studieforberedende naturbruk har brukt det siste semesteret på å skape gode leveområder for pollinerende insekter på skoletomta.

Prosjektet har blant annet gått ut på å så blomsterenger og bygge boliger for humler, bier og andre insekter som er viktig for å opprettholde naturmangfoldet. Slik skal Skjetlein tilby et variert matfat og steder å søke ly, og samtidig være et godt sted å lære om pollinatorer både for elever, lærere og andre.

Insektene har en viktig oppgave foran seg. De pollinerer avlingene på Skjetleins eiendom, spesielt frukthagen, og avlingene på nabogårdene.

Norsk Kylling har deltatt som en sparringspartner og har gitt elevene gode råd underveis, basert på egne erfaringer med pollinatorstøttende arbeid og formidling til publikum.

Naturforvaltning på timeplanen

Prosjektet «Tiltak for ville pollinerende insekter» ble startet opp på Skjetlein i 2019. Siden den gang har flere klasser i naturforvaltning bidratt til å legge til rette for trivsel blant insektene. I skoleåret 2022/2023 inngikk skolen et samarbeid med Norsk Kylling og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Elevene har laget en pollinatorsti på skolens område med informative skilt. Løypa kan også følges digitalt i Fotspor-appen. På stien lærer man om ulike typer insekter, blomster, insektboliger, og hvordan alle kan gjøre litt for å legge til rette for pollinatorene i sitt nærområde.

Flere linjer og klasser på Skjetlein har vært involvert i prosjektet. Naturforvaltningsklassen har utformet prosjektet og designet skiltene. STO (særskilt tilrettelagt opplæring), bygg- og anleggsteknikk, og teknologi og industrifag har bygd insektboligene.

Samarbeid med næringsliv

Norsk Kylling var til stede på elevenes prøveeksamen. Hver av elevene hadde forberedt innlegg om tema innenfor naturforvaltning, arealmangfold og pollinerende insekter. Prosjektleder og mikrobiolog Mie Bjune Gjeten, er full av lovord om kunnskapsnivået og arbeidet elevene har lagt ned.

- Det er veldig imponerende hvor mye elevene har fått til på så kort tid og ikke minst, måten de har involvert medelever fra andre linjer på. Pollinatorstien vil slik sett ikke bare være et svært positivt tiltak for pollinerende insekter i nærmiljøet, den vil også bidra til å spre kunnskap om viktigheten av å ta vare på disse livsviktige, små arbeiderne for naturmangfoldet og matproduksjonen i hele verden.

Elevene har nå tråkket opp stien og satt gode eksempler til etterfølgelse. Norsk Kylling planlegger å dra nytte av kompetansemiljøet på Skjetlein i utformingen av egne prosjekter innen naturmangfold neste år.

- Elevene i årets naturforvaltningsklasse er nå ferdige på skolen og flyr videre ut i verden, men vi håper og tror pollinatorprosjektet deres vil motivere en ny gjeng med dyktige og engasjerte Skjetleinelever til å hjelpe oss med å ta prosjektet videre til vårt nærmiljø på Orkanger. Vi gleder oss til å se hva vi kan få til sammen, avslutter Gjeten.

Les mer om hvilke tiltak Norsk Kylling og bøndene gjør for pollinerende insekter og naturmangfold her