Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
09.januar 2024

Norsk Kylling skal redusere matsvinn og øke produktholdbarheten i EU-finansiert prosjekt

Gjennom EU-prosjektet MICROORC skal Norsk Kylling og 17 partnere fra ni ulike land samarbeide for å øke matkvaliteten, forlenge holdbarheten på produkter, redusere matsvinn og fremme et bærekraftig matsystem på tvers av landegrenser.

- Dette samarbeidet er utrolig viktig for at vi skal nå målene våre om økt holdbarhet og redusert matsvinn. Sammen kan vi utvikle løsninger som bidrar til at vi og forbrukeren kaster mindre mat, sier Hilde Talseth, administrerende direktør i Norsk Kylling.

Talseth fremhever at samarbeid og åpenhet mellom aktørene er helt avgjørende for at vi skal nå klimamålene. - Når det kommer til klima og miljø er det vårt ansvar å samarbeide mer slik at alle kan dra nytte av smartere løsninger.

Smartere merking av holdbarhet

I prosjektet skal partnerne finne en god balanse mellom å bevare produktkvalitet og ivareta andre hensyn, for eksempel miljø. I tillegg til kylling, skal det forskes på laks og plantebaserte kjøtterstatninger. Dette er matvarer som har til felles at holdbarheten påvirkes negativt hvis de ikke oppbevares riktig.

Et av målene med prosjektet er derfor å utvikle smart-merking av holdbarhet, slik at forbrukeren kan være helt trygg på at holdbarhetsdatoen er korrekt. Kvalitetsingeniør i Norsk Kylling, Ina A. Lian, har stor tro på forbedrede metoder for holdbarhetsbestemmelse. Hun vil ha en sentral rolle i å følge opp prøveuttak og datadeling i prosjektet.

- En av de vanligste grunnene til at forbruker kaster mat er usikkerhet knyttet til holdbarheten på produktet ved utløpsdato. Hvis vi gjennom prosjektet klarer å redusere denne usikkerheten, og dermed bidra til mindre matsvinn, har vi gjort mye, sier Lian.

Første EU-finansierte forskningsprosjekt

MICROORC er Norsk Kyllings første deltakelse i et prosjekt med støttemidler fra EU. Kvalitetsingeniør, Ina A. Lian, har som en del av Norsk Kyllings kvalitetsavdeling god kompetanse om mattrygghet i industriell matproduksjon.

- Det er utrolig spennende å delta i et så stort prosjekt sammen med partnere fra hele Europa, med Nofima i spissen. Her har vi virkelig mulighet til å utveksle erfaringer, samarbeide på tvers og utvikle nye verktøy som kommer alle til gode, fra produsent til forbruker, forteller Lian.

Norsk Kylling har kommet langt allerede. - Vi flyttet til nytt og topp moderne slakteri og videreforedlingsanlegg i 2021. Med strømlinjeformet produksjon, lave temperaturer i produksjonslokaler, god produksjonshygiene og fokus på mattrygghetskultur, ser vi gode resultater. Vi har blant annet økt holdbarheten på produktene våre med opptil 14 prosent.

Prosjektsamling hos Norsk Kylling

I desember møttes prosjektdeltakerne til samling på slakteri og foredlingsanlegget til Norsk Kylling på Orkanger. Her var det omvisning i produksjonen, samt diskusjoner rundt utfordringer partene ønsker at prosjektet skal bidra til å løse. Prosjektleder i Nofima, Solveig Langsrud, ser fram til samarbeidet.

- Vi er veldig glade for å ha med en foregangsbedrift som Norsk Kylling i prosjektet. Partnere fra andre deler av Europa var som oss i Nofima veldig imponert over hva man har fått til på Orkanger, og vi gleder oss til samarbeidet, avslutter Langsrud.

 

Fakta om MICROORC

MICROORC er et fireårig tverrfaglig prosjekt ledet av matforskningsinstituttet Nofima. 18 partnere fra ni ulike land går sammen om å utvikle løsninger som minimerer matsvinn, og støtter opp om et sunt og miljøvennlig matsystem. Prosjektets fulle navn er Orchestrating Food System Microbiomes to Minimize Food Waste, og er finansiert av forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa.

 

Prosjektpartnere

Nofima – prosjektleder (Norge)

Norsk Kylling og Cermaq Norway (Norge)

Universidade Católica Portuguesa, Vizelpas Comercio de Artigos Plasticos Limitada, Primor Charcutaria Prima og Lusiaves (Portugal)

bioMérieux SA, Ifremer og CITPPM (Frankrike)

Universitetet i København og Chr. Hansen AS (Danmark)

RISE - Research Institutes of Sweden og Innoscentia (Sverige)

University of Veterinary Medicine Budapest (Ungarn)

Oulu University of Applied Sciences (Finland)

CiaoTech (Italia)

Noel Alimentaria (Spania)

 

Denne nyhetssaken inneholder utdrag fra Nofimas pressemelding.