Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
05.august 2021

Norsk Kylling støtter #landbruksløftet

Norsk Kylling er positiv til bondeorganisasjonenes initiativ #landbruksløftet. Vi har ikke fått mulighet til å medvirke til teksten i oppropet og understreker derfor at vi ikke er enige i alle delformuleringer. Vi finner det likevel riktig å signere oppropet fordi vi støtter det overordnede målet og enhver målrettet innsats for fortsatt å utvikle bondens lønnsomhet. Slik kan vi bidra til et driftseffektivt og bærekraftig landbruk for fremtiden.

Vi er stolt over at vi i flere år har utviklet og brukt en økonomisk modell i samarbeid med bøndene som leverer kylling til oss, med samme målsetning som oppropet:

God og forutsigbar økonomi for bonden.

Norsk Kylling har også utviklet et unikt produkt bygget på en mer saktevoksende kyllingtype produsert av norske bønder i Trøndelag. Slike produkter vil ikke kunne importeres, og importvern er derfor ikke en relevant diskusjon for oss. Med riktig betaling skal også nødvendige investeringer i seg selv være lønnsomme. I vår økonomimodell er det til sammenligning tatt høyde for en inntjening som skal kunne forsvare nødvendige reinvesteringer.