Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
21.august 2023

Norturabønder får tilbud om avtale med Norsk Kylling

Flere kyllingprodusenter som står uten leveringsavtale i Midt-Norge får nå tilbud om samarbeid med Norsk Kylling.

- Vi opplever stor etterspørsel etter kylling produsert med strenge dyrevelferdskrav, og har tatt initiativ til å ta over flere av Nortura sine produsenter som står uten leveringsavtale i Midt-Norge, sier Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling.

Ønsker rask overgang

Norsk Kylling tok formelt kontakt med ledelsen i Nortura for en uke siden og er nå i dialog med selskapet om rammene for overgangen.

– Vi ønsker en gradvis overgang, der produsentene som får avtale er på plass i løpet av 2024. Vi er opptatt av at overgangen skal skje på riktige premisser både for Norsk Kylling og for de nye samarbeidsbøndene, sier Stokbakken.

Han poengterer at Norsk Kylling blant annet stiller krav til investeringer i en driftsform som tilfredsstiller kravene i European Chicken Commitment (ECC), en ny og strengere dyrevelferdsstandard, som Norsk Kylling er den første industrielle produsenten i verden til å integrere i hele verdikjeden.

Administrerende direktør i Nortura, Anne Marit Panengstuen, ønsker initiativet fra Norsk Kylling velkommen.

– Nortura setter stor pris på Norsk Kyllings initiativ og produsentenes solidaritet i denne saken. Gjennom tidligere samarbeid er mange av våre produsenter godt kjent med Norsk Kylling, så nå jobber vi med å få til en løsning som har verdi for alle parter, sier hun.

Det eneste ansvarlige å gjøre

For Norsk Kylling har det vært viktig med en god intern prosess før beslutningen, forteller Stokbakken.

– Forutsigbarhet og god dialog med bøndene vi allerede samarbeider med er helt sentralt i forretningsmodellen vår. Når vi skal vokse, skal eksisterende bønder få tilbud først. Men i denne situasjonen er vi alle enige om at vi skal hjelpe de bøndene som står uten leveringsavtale, før intern vekst prioriteres, sier han.

Produsentstyret for slaktekylling i Norsk Kylling, hvor en rekke representanter fra samarbeidsbøndene til Norsk Kylling er representert, syns det er positivt at Norsk Kylling har tatt initiativ til å ta inn nye produsenter.

– Når konsekvensen er at naboen kanskje må legge ned drifta, blir det helt feil for bøndene vi samarbeider med at de skal utvide egen drift. Jeg er veldig glad for at produsentstyret er så tydelige på at det eneste riktige nå er å ta inn flere produsenter i Norsk Kylling, sier Stokbakken.

Satser tungt i Midt-Norge

Norsk Kylling samarbeider i dag med 134 bønder i Midt-Norge. Det REMA 1000-eide selskapet har investert milliarder og satset tungt på kyllingproduksjon i Trøndelag de siste årene. I oktober 2021 åpnet selskapet en nullutslippsfabrikk på Orkanger med verdensledende løsninger for dyrevelferd og automasjon. Om et par uker åpner også selskapet nytt rugeri på Støren.

– Trøndelag er en fantastisk matregion, og sammen med vår eier REMA 1000 satser vi tungt på ansvarlig vekst og utvikling av bærekraftig matproduksjon i Midt-Norge, avslutter Stokbakken.

 

Fakta om Norsk Kylling

Norsk Kylling drifter en helintegrert verdikjede for bærekraftig produksjon av kylling. Sammen med 134 bønder i Midt-Norge leverer vi sunn og trygg mat av høy kvalitet. I 2022 ble vi den første produsenten i verden til å legge om hele produksjonen etter den internasjonale dyrevelferdsstandarden European Chicken Commitment (ECC).

Norsk Kylling AS er 100 % eid av REMA 1000 og har store ambisjoner for vekst og utvikling.