Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
27.september 2023

Ny dyrevelferdsmelding: ønsker krav til saktevoksende kylling, dagslys og bedre plass i fjøs

Når Norge nå skal få en ny dyrevelferdsmelding, håper Norsk Kylling regjeringen stiller strengere krav og strammer inn regelverket.

- Norsk Kylling foreslår krav om bruk av kylling som vokser saktere fordi det er dokumentert at denne kyllingtypen har bedre helse og god evne til å utøve naturlig atferd. Vi har også foreslått krav lavere dyretetthet, og lys med dagslysspekter i alle fjøs, forteller fagsjef for dyrevelferd, Merete Forseth.

På tide å heve kravene for dyrevelferd

Det er 20 år siden forrige dyrevelferdsmelding, og den nye meldingen vil sette standarden for dyrevelferd i Norge i mange år fremover. Forseth fremhever at dersom Norge skal differensiere seg som ledende på dyrevelferd i årene som kommer, må regelverket både bli tydeligere og strammes inn.

- Vi mener det er på høy tid og svært viktig at regjeringen kommer med en ny dyrevelferdsmelding. Innspillene våre er basert på forskning fra norske forhold og dokumentert praktisk erfaring på dyrevelferd.

I tillegg til krav om saktevoksende kyllingtype og lavere tetthet i fjøs, er Norsk Kylling opptatt av forholdene til bonden som til daglig arbeider i fjøset. – Både for kyllingenes og bondens velferd har vi foreslått krav om vinduer i alle nybygde slaktekyllingfjøs og naturlig dagslysspekter i alle fjøs, forteller Forseth.

- Naturlig dagslys og vinduer er noe vi har praktisert i flere år, og erfaringen vår er at dagslys og vinduer har en positiv effekt for både kylling og bonde.

I tråd med kunnskapen til dyrevelferdsorganisasjoner i hele Europa

Norsk Kylling ønsker også at den nye dyrevelferdsmeldingen stiller krav til:

  • utvikling av metode for systematisk overvåking av hvordan kyllingene beveger seg i fjøset
  • tilpassede leker og andre miljøberikelser som bidrar til at kyllingen får utøvd sine naturlige biologiske behov
  • tredjepart-eksternrevisjon av dyrevelferd
  • gjennomføring av Etisk regnskap

Forslagene til Norsk Kylling er i tråd med dyrevelferdsstandarden ECC (European Chicken Commitment), som Norsk Kylling er den første industrielle aktøren i verden til å implementere i hele verdikjeden, og som er utviklet og støttet av 37 dyrevelferdsorganisasjoner i hele Europa.

 

Høringsfristen for innspillene var 15. september 2023. Hele høringsinnspillet fra Norsk Kylling kan du lese her.