Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
30.juni 2023

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Sosial bærekraft i egen virksomhet og leverandørkjede.

Den 1. juli 2022 trådte en ny lov med navn «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold», også kalt åpenhetsloven, i kraft. Åpenhetsloven har til hensikt å redusere risiko for brudd på menneskerettighetene og sikre anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, i verdikjeden og hos samarbeidspartnere.

Loven er særnorsk, med plikten til å utføre aktsomhetsvurderinger utarbeidet i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Aktsomhetsvurderingene er altså ikke en risikovurdering av negativ påvirkning på eget selskap, men for potensiell eller reell risiko virksomheten kan påføre egne ansatte, leverandørkjeden og tredjeparter.

Loven åpner opp for at alle kan stille oss spørsmål om hvordan vi jobber med grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, og hvor produktene våre kommer fra. Henvendelsen sendes via kontaktskjema på hjemmesiden vår.

 

Klikk her for å lese vår redegjørelse.