Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
13.januar 2022

REITAN inn på eiersiden av bærekraftig fôrprodusent

Deleierskap og strategisk samarbeid med alternativ proteinprodusent Pronofa blir viktig i Norsk Kylling sitt arbeid med å finne alternative bærekraftige innsatsfaktorer i kyllingfôret.

Reitan Kapital har gått inn på eiersiden av selskapet Pronofa som har som mål å bli Norges største industrielle satsing på nye bærekraftige proteiner til fôrproduksjon. Pronofa planlegger produksjon i industriell skala i løpet av 2023, og vil bidra til at Norsk Kylling vil nå sine bærekraftsmål.

Globalt er matindustrien ansvarlig for rundt 1/3 av verdens klimagassutslipp, og bærekraftige proteiner til dyrefôr er et viktig virkemiddel for å kutte utslippene.

– Vi skal bygge en verdensledende, grønn verdikjede som setter en ny miljøstandard for fremtidens næringsmiddelindustri. Et mer bærekraftig fôr er sentralt i dette arbeidet, sier Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling.

Ny avdeling for bærekraftig innovasjon

For å ta aktivt ansvar og iverksette bærekraftige tiltak i et helhetlig og sirkulært perspektiv har Norsk Kylling nå etablert en egen avdeling for bærekraftig innovasjon under ledelse av Hilde Talseth.

Gjennom den nye avdelingen ønsker Norsk Kylling å differensiere seg i markedet for kylling basert på samarbeid og fokus på hele verdikjeden.

– I arbeidet vårt for en grønnere verdikjede sitter vi ikke med alle svar selv, så vi engasjerer kloke hoder og erfarne hender i arbeidet med å finne nye løsninger på hvordan skal vi skal finne bærekraftige innsatsfaktorer i kyllingfôret. Utover viljen til å investere og satse, så handler det om å være nysgjerrig, nytenkende og åpne for å finne de løsningene som skal bidra til at vi setter standarden, forteller Talseth.

Norsk Kylling har allerede samarbeidet med Pronofa i lengre tid, og Talseth vil nå gå inn i Pronofas styre og gjennom det ta en aktiv rolle i selskapets videre utvikling.

Reitan Kapital betaler 42 millioner kroner for 10 prosent av aksjene i Pronofa ASA.

 

Om Reitan Kapital

Reitan Kapital er et selskap i REITAN som har ansvar for å forvalte overskuddslikviditet på en profesjonell måte. Selskapets mandat er å ivareta og utvikle finansielle verdier for REITAN ved siden av eksisterende forretningsområder. Disse verdiene skal bidra til soliditet og langsiktighet for REITAN som familiebedrift, sikre arbeidsplasser og muligheter for fremtidige investeringer i kjernevirksomheten, samt være en økonomisk buffer i vanskelige tider.

Om Pronofa

Pronofa utvikler nye næringsingredienser for fôr- og matindustrien, proteiner og fettsyrer, fra lokale, bærekraftige kilder. Pronofa er en spin-off fra Denofa, landets største importør av fôringredienser til kraftfôrindustrien. Pronofa skal, i samarbeid med en rekke sentrale aktører bruke Denofas industrielle kompetanse og verdikjede til å bygge storskalaproduksjon av nye, lokale bærekraftige proteinkilder. Selskapet opererer i dag to testanlegg for soldatfluelarver. I tillegg er selskapet i gang med prosjektering av et større industrielt produksjonsanlegg for soldatfluelarver. Selskapet gjennomfører i dag fôrutvikling og fôrforsøk med tunikater og soldatfluelarver i samarbeid med fôrprodusenter og deres kunder. Selskapets hovedkontor er på Øra Industripark i Fredrikstad.