Gå til hovedinnholdet Gå til menyen
06.september 2023

Styrker infrastrukturen for biogass i Midt-Norge

Med den nye biogass-stasjonen på Støren tar ikke Norsk Kylling bare ansvar for å redusere klimagassutslippene i eget transportledd. Selskapet bidrar også til å forbedre infrastrukturen for grønt drivstoff i Midt-Norge.

– Biogass er viktig for at vi skal klare å redusere klimagassutslippene våre. Men mangel på infrastruktur gjør at omstillingen til grønt drivstoff blir unødvendig komplisert. Så når vi først skulle gå over til biogass, var det viktig for oss at arbeidet kom flere til gode, og skapte en forskjell lokalt, forteller Hilde Talseth, direktør for bærekraftig innovasjon i Norsk Kylling.

Den nye fylle-stasjonen for komprimert biogass (CBG) har Norsk Kylling etablert sammen med Gildset Transport. Stasjonen er kommersielt tilgjengelig for alle, og ligger på industriområdet Liøya, like ved E6.

Biogass av restavfall fra eget rugeri

Stasjonen er del av en helhetlig sirkulær tankegang der biprodukter fra Norsk Kylling sitt rugeri på Støren går til produksjon av biogass. Uklekte egg og andre biprodukter sendes til Ecopro på Verdal som produserer biogassen. Restavfallet fra rugeriet bidrar med nok biogass til Norsk Kylling sin interntransport mellom rugeri og bønder i Trøndelag.

I lastebilene er også klimaskapene driftet av batteri. Når målet til Norsk Kylling var å redusere klimagassutslippene fra egen transport, var det aldri aktuelt å ha et dieselaggregat som strømkilde i lastebilene.

– Dette er bare starten for oss. Nå går 21 % av all transport i verdikjeden på grønt drivstoff. Målet vårt er 100 % grønt drivstoff innen 2030, forteller Talseth.

Kommersielt tilgjengelig for alle

Fyllestasjonen på Støren er heleid av Gildset Biogass AS og finansiert av Norsk Kylling gjennom en langsiktig transportavtale. ENOVA har støttet stasjonen med 40 % av investeringskostnaden.

Allerede etter fire måneders drift er mer enn 70 % av kundene eksterne. Både Posten og det lokale renovasjonsselskapet er faste kunder og får komprimert biogass fra verdikjeden til Norsk Kylling.

– Stasjonen er åpen for alle og opereres på lik linje med en ordinær bensinstasjon. Vi jobber med å få satt stasjonen inn i et større system, med felles kortløsninger og et gjennomtenkt geografisk nettverk. Det er avgjørende for at enda flere aktører skal kunne satse på biogass som energikilde, forteller logistikksjef i Norsk Kylling, Thomas Haltland.

Lokal forankring

Haltland har vært prosjektleder for arbeidet og skryter av samarbeidet med leverandørene og Gildset Transport. Han fremhever at både kunnskapen og den lokale forankringen til Gildset har vært et en av suksesskriteriene for stasjonen.

– Når vi nå opplever økende interesse fra lokale og regionale transportselskaper, ser vi hvor viktig investeringsvilje i grønn infrastruktur er for å få ned klimautslippene.

Fakta om ny fyllestasjon for biogass

  • Sted: På Støren i Trøndelag, på industriområdet Liøra like ved E6.
  • Løsning: Norsk Kylling leverer bipropdukter fra rugeriet, som eggeskall, uklekte egg og andre biprodukter fra rugeriet, til produksjon av biogass. Avfalles sendes til Ecopro på Verdal som produserer biogassen.  Restavfallet fra rugeriet er nok til å dekke Norsk Kyllings behov for biogass.
  • Miljø: Målet er å redusere egne klimagassutslipp fra transport, og gi lokale og regionale transportører bedre infrastruktur for påfyll av biogass. For tungtransport har Norsk Kylling mål om 30 % fornybart drivstoff innen 2025 og 100 % innen 2030.